Wynnova Solutions

บริษัท วินน์โนวา โซลูชั่นส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ร่วม 20 ปีในธุรกิจไอทีและซอฟต์แวร์ พวกเราให้บริการคำปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์ครบวงจร รวมถึงบริหารจัดการดูแลรักษาระบบหลังการติดตั้งให้ลูกค้าองค์กรทั้งในไทยและต่างประเทศ ด้วยบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐานและดูแลแบบเพื่อนมิตร เราจะเป็นเพื่อนที่คอยช่วยคิด และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตรงตามเป้าหมาย เป็นประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรของท่าน

YOUR INNOVATIVE FRIEND

วิสัยทัศน์

เพื่อนคู่คิด สร้างสรรค์นวัตกรรม สนับสนุนธุรกิจ พนักงาน และสังคม ให้เติบโตไปพร้อมกัน

พันธกิจ

สร้าง พัฒนา และส่งมอบบริการี่มีคุณภาพสูงสุด

บริการและดูแลลูกค้าเสมือนเพื่อนคู่คิด

สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและสังคมที่ดี