G-Bidding Assistant

G-Bidding Assistant

ผู้ช่วยติดตามประกาศจัดซื้อจัดจ้างอัตโนมัติ

แอพพลิเคชั่นที่ช่วยค้นหา เฝ้าติดตามโครงการจัดซื้อจัดจ้าง จัดเก็บข้อมูล ทั้งรูปแบบข้อความและเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ โดยใช้เทคโนโลยี Robot, AI มาช่วยเสริมศักยภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพียงแค่กำหนดคำค้น ประเภท หน่วยงาน งบประมาณ ที่ต้องการ G-Bidding Assistant จะทำหน้าที่ค้นหา เฝ้าติดตาม โครงการตามเป้าหมาย และดาวน์โหลด จัดเก็บข้อมูล พร้อมแจ้งเตือนผ่าน Line ให้คุณไม่พลาดโครงการที่คุณสนใจ

ผู้ช่วยติดตามจะเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน Routine ของพนักงาน ที่มีหน้าที่ติดตามข้อมูลจาก Website ต่างๆ อยู่เป็นประจำ เพื่อจัดการกับงานที่อยู่ในรูปแบบซ้ำๆ ช่วยลดความผิดพลาดและตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้น  

เพียงแค่ขั้นตอนง่ายๆ ให้คุณไม่พลาดโครงการสำคัญ

custom-icon
image-box
กำหนดคำค้น

ประเภท
หน่วยงาน งบประมาณ

custom-icon
image-box
ระบบค้นหาอัตโนมัติ

ด้วยเทคโนโลยี
Robot, AI

custom-icon
image-box
แจ้งเตือนผ่าน LINE

ทำให้ไม่พลาด
โครงการที่สนใจ

custom-icon
image-box
เก็บข้อมูลรายงาน

ให้คุณ
ได้ใช้งานต่อไป

custom-icon
ไม่พลาดโครงการ

ที่น่าสนใจ

custom-icon
กำหนดคำค้น

เป้าหมายตามต้องการ

custom-icon
รายงานและแจ้งเตือนข้อมูล

ประกาศตามเป้าหมาย

custom-icon
ถูกต้อง แม่นยำ

ลดความผิดพลาด

custom-icon
ประหยัดเวลา

ทำงานได้อย่างรวดเร็ว